TÜBISAD 2017 Raporları AçıklandıTürkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD); her yıl hazırladığı “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri” ve “E-Ticaret Sektör Büyüklüğü” olmak üzere olan raporların 2017 yılına ait olanını 22 Mayıs 2018 kamuoyu ile paylaştı. Her iki raporda da hem yıllık hem de 2012 yılından beri elde edilen verilerle karşılaştırmalı oranlar ve rakamlara yer verilmiştir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2017 Pazar Verileri Raporundaki verilerden öne çıkan noktalar şu şekildedir:
  • 2012-2017 Sektör Gelişimi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 18,2'lik büyüme oranı ile 2017 yılında 116,9 milyar TL'lik hacme ulaşmıştır. Karşılaştırılabilir ölçüm yaptığımız 2012 yılından bu yana sektör yıllık ortalama %15 oranında büyümüş, yaklaşık iki katı bir boyuta ulaşmıştır. ABD doları bazında değerlendirildiğinde, sektör büyüklüğünün 30-32 milyar dolar bandında seyrettiği görülmektedir.

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü

Donanım, yazılım ve hizmet olmak üzere üç alt kategoriye ayrılan Bilgi Teknolojileri 41,3 milyar TL ile hacmin %35’ini oluşturmaktadır.

Elektronik haberleşme ve donanım olmak üzere iki alt kategoriye ayrılan İletişim Teknolojileri ise 75,6 milyar TL ile hacmin %65’ini oluşturmaktadır.

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü İhracatı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektör ihracatı Türk Lirası bazında yüzde 18,2'lik büyüme oranı ile 2017 yılında 4,691 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. ABD doları bazında değerlendirildiğinde, sektörün ihracatı 2014 yılından bu yana yaklaşık iki kat artarak 1,3 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır.

  • İstihdam

89 bini Bilgi Teknolojileri, 39 bini İletişim Teknolojileri olmak üzere 2017 yılında sektörde toplam 128 bin kişi istihdam edilmiştir.

TÜBISAD 2017 Raporları Açıklandı.

E-Ticaret Pazar Büyüklüğü 2017 Raporundaki verilerden öne çıkan noktalar şu şekildedir:
  • E-Ticaret Pazar Büyüklüğü 2017 Raporu; Online Yasal Bahis, Tatil ve Seyahat, Çok Kanallı Perakende ve Sadece Online Perakende olmak üzere e-ticaret pazarını dört kategori altında incelemiştir.
  • Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğü TL bazında yıllık %37 büyüme oranıyla perakende 23,0 milyar TL ve perakende dışı 19,2 milyar TL ile toplamda 42,2 milyar TL’lik hacme ulaşmıştır. ABD doları bazında ise yıllık %14 büyüme oranıyla perakende 6,3 milyar dolar ve perakende dışı 5,3 milyar dolar ile toplamda 11,6 milyar dolarlık hacme ulaşmıştır.
  • Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğü 2013-2017 ortalama yıllık büyüme rakamları ise TL bazında %32 oranında, ABD doları bazında ise %12 olarak yansımıştır.

TÜBISAD 2017 Raporları AçıklandıTÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2017 Pazar Verileri Raporu için tıklayınız.

TÜBİSAD E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü Raporu için tıklayınız