The Prowess

TheProwess.net bir Kurumsal Dönüşüm Platformu portalıdır. Bu portalın ilke ve amaçları ERP Komitesi olarak, 2012 yılında, ERP kullanıcıları, yönetim ve bilişim danışmanları, akademisyenler, ERP üreticileri ve hizmet sağlayıcıları ile marka bağımsız deneyim paylaşımı ve iletişim platformu olarak kurulmasıyla başlar.

Kuruluşundan bu yana ERP ve kurumsal dönüşüm hakkında farkındalığın artırılması için seminerler, workshoplar, kurumlarda mevcut durum analizi, saha ziyaretleri, sektörel çalışma grubu toplantıları ve networking toplantıları düzenlemekte, referans kaynakları ve periyodik yayınlar üretmektedir.Tamamen gönüllülük esasına dayanan ve tarafsızlığını korumak adına hiç bir reklama izin verilmeyen bu yapıda, web desteği Disual ailesi sağlamıştır. Tüm özverili çalışmaları ve beklentisiz destekleri için kendilerine teşekkür ederiz...